projekty unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

realna odpowiedź na realne potrzeby

nazwa projektu:

"Doposażenie parku maszynowego FT Olimpic

drogą do wzrostu konkurencyjności firmy

oraz wprowadzenia na rynek nowych ulepszonych produktów i usług."


Beneficjent: firma FT Olimpic


Kwota projektu: 295.200,00

Kwota dofinansowania: 144.000,00


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego