certyfikaty

Staramy stale podnosić kwalifikacje naszej kadry i poznawać nowe technologie. Uczestniczymy w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez naszych dostawców producentów folii najbardziej uznanych marek. Dzięki temu do naszych realizacji stosujemy najnowsze dostępne technologie i materiały.